Urodzony / urodzona

1966, Wrocław

Studiowała na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, uzyskała dyplom w 1994 r. Tamże artystka związana była również z pracownią Innych Mediów. Tworzy w dziedzinie rzeźby, instalacji, wideo, fotografii, sztuki performance. Mieszka w Warszawie.

Biogram