Projekty

 

GALERIA DLA WSZYSTKICH | czerwiec 2019 – maj 2021

Projekt dotyczy mobilności kadry edukacyjnych kadry edukacyjnej Galerii Labirynt do instytucji sztuki współczesnej i muzeów w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Finlandii. Najważniejsze cele projektu to podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry, porównanie sposobów funkcjonowania programów edukacyjnych w innych krajach europejskich, zwiększenie motywacji kadry do przyszłych działań na rzecz instytucji i rozwoju osobistego, podwyższenie jakości działań edukacyjnych w instytucji a także zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych wśród uczestników i uczestniczek mobilności. Założone cele będą realizowane za pośrednictwem wizyt typu job shadowing oraz udziału w szkoleniach z zakresu metod edukacji pozaformalnej. Projekt zakłada również upowszechnianie zdobytych rezultatów oraz adaptację pomysłów i rozwiązań na grunt lubelski i polski.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

LABIRYNT BEZ GRANIC | marzec – grudzień 2015

Cykl kreatywnych warsztatów skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, szczególnie narciarzy do osób z ograniczonymi funkcjami kultury – dzieci z wadami wzroku, młodzież, seniorzy i dorośli z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Warsztaty dotyczyły zjawiska w sztuce współczesnej i były prowadzone przez graczy artystów. Punktem kulminacyjnym projektu była wystawa Kryjówka prezentująca nowe prace poświęcone przestrzeni wystawienniczej Galerii Labirynt, które nigdy wcześniej nie były wymagane. Każdy z nich został wybrany w celu wywołania połączenia między nim a widzami. Występy towarzyszące przewodnikowi z opisami i dodatkowymi zadaniami twórczymi, które zachęcają do dalszych eksploracji prezentowanych obiektów. W ramach projektu zaprojektowano 21 warsztatów związanych z celem zapoznania się z uczestnikami malarstwa, usługami, rzeźbą, fotografią, performansem, wideo, muzyką eksperymentalną, tworzeniem klipów animacyjnych GIF, manifestacji i wielu innych interdyscyplinarnych działań artystycznych.

Prowadzili je: Alicja Bielawska, Katarzyna Bogucka, Marta Bosowska, Karolina Breguła, Hubert Czerepok, Monika Drożyńska, Marcin Dymiter, Agnieszka Fluder i Bartosz Wajer, Magdalena Franczak, Elżbieta Jabłońska, Anna Konik, Cecylia Malik, Patrycja Mastej, Florentyna Nastaj, Dorota Podlaska , Maciej Połynko, Eliza Proszczuk, Jadwiga Sawicka, Kamil Stańczak, Magdalena Starska, Joanna Świerczyńska.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dostępna

 

LUBELSKIE LUBI SZTUKĘ | październik – grudzień 2015

Projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży z miejsc o ograniczonym bezpośrednim dostępie do kultury. Działania obejmowały cykl bezpłatnych warsztatów kreatywnych, w których uczestniczyły dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na Lubelszczyźnie, a także dzieci i młodzież uczęszczające do lokalnych domów kultury w województwie lubelskim. Pierwsze warsztaty zostały zainspirowane wystawą W labiryncie miasta. Anna Bakiera zapoznała uczestników z zagadnieniami związanymi z miastem. Kolejne spotkania poświęcone były tworzeniu alternatywnych wizji rzeczywistości w sztuce, których głównym punktem odniesienia była wystawa Łowcy potworów. Widzowie mieli okazję poznać ceramiczne dzieła Florentyny Nastaj i spróbować swoich sił w formowaniu własnych potworów. W listopadzie i grudniu, podczas wystawy Gesty, warsztaty dotyczyły postaci ludzkiej. Zajęcia poprowadził Robert Kuśmirowski. Partnerzy: Szkoła Podstawowa w Mętowie, Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Regionalne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Regionalne Centrum Kultury i Sportu w Krzczonowie, Centrum Kultury i Promocji w Głusku. /  Więcej informacji >>

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dostępna

 

SZTUKA – CZUJĘ TO! | maj – listopad 2014

Słabowidzący uczniowie Lubelskiego Centrum Szkolno-Edukacyjnego Specjalnych Potrzeb uczestniczyli w spotkaniach poświęconych wyjątkowemu Osiedlu im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Przestrzeń zaprojektowana przez Zofię i Oskara Hansena była punktem wyjścia i inspiracją do działań artystycznych, w tym dziedzin sztuki, takich jak architektura, muzyka eksperymentalna, wideo i taniec współczesny. Zaczęliśmy od konkretnej architektury, aby dać młodym ludziom możliwość uczenia się rzeczy, które nie są dla nich dostępne na co dzień. Warsztaty zaowocowały książką wydrukowaną w alfabecie Braille’a z elementami namacalnej grafiki, opisującymi części architektury w wybranym przez uczestników projekcie mieszkaniowym Hansenów. W projekt zaangażowali się: Anna Szary – autorka projektu, Hanna Wierchoła – koordynator treści, Julia Kurek – warsztaty wideo, Marcin Dymiter – warsztaty dźwiękowe, Edyta Ołdak – warsztaty architektury, Monika Kiwak – warsztaty taneczne.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

MIASTO W FORMIE | wrzesień – listopad 2014

Jaki jest kształt dzisiejszego Lublina? Czy ta forma jest stała, a jeśli nie, to w jaki sposób jest kształtowana, co decyduje o tym, czy ktokolwiek z nas może na nią wpłynąć? Artyści zaproszeni do projektu wraz ze studentami liceów plastycznych postanowili zająć się tematem miasta. Zmieniająca się tkanka, przefiltrowana przez poszczególne metody tworzenia, stała się polem współpracy młodych ludzi z dobrze wykształconymi, doświadczonymi specjalistami. Każde warsztaty poświęcone były innej dziedzinie sztuki współczesnej: fotografii, komiksu, street artu, animacji, performance i różnie postrzeganej działalności w przestrzeni miejskiej. Celem warsztatów było pokazanie młodym ludziom, że galeria sztuki jest miejscem, w którym można się dobrze bawić, ale także wiele dowiedzieć się o szybko zmieniającym się świecie, a miasto może stać się bardzo inspirującą dziedziną twórczej aktywności. Uczestnicy mieli okazję aktywnie doświadczyć wielu dziedzin sztuki. które pozostają niedostępne w szkole i mogą dowiedzieć się, w którym z nich czują się najlepiej. Młodzi ludzie, którzy brali udział w warsztatach, byli uczniami Szkoły Artystycznej im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie wraz z Łukaszem Głowackim – artystą i nauczycielem.

Artyści: Marta Bosowska, Seweryn Chwała, Monika Drożyńska, Magdalena Franczak, Paweł Kula, Maciej Pałka, Joanna Polak.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

OTWARTA GALERIA | wrzesień – październik 2014

Otwarta Galeria to cykl warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów związanych z sztuką z Lubelszczyzny, prowadzonych przez Galerię Labirynt od września do października 2014 r. Spotkania prowadzone były przez nauczycieli i artystów, którzy specjalnie na tę okazję zaprojektowali sytuacje kreatywne i integracyjne . Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z różnymi metodami edukacji wizualnej. Skupiliśmy się na obszarze sztuki współczesnej, który często jest marginalizowany w edukacji szkolnej. Doszliśmy do wniosku, że to instytucje kultury poszukują nowych modeli działań edukacyjnych i odchodzą od tradycyjnego podejścia do przedmiotu jako własnego punktu widzenia i wymieniają go na postrzeganie dzieła sztuki jako punktu wyjścia do refleksji i działań artystycznych. Obiekt sztuki jako punkt odniesienia i działania artystyczne. Podobnie przestrzeń galerii może być źródłem inspiracji do eksploracji zewnętrznej rzeczywistości. Tego rodzaju podejście zmusza osoby pracujące w sektorach kultury i edukacji do zmiany sposobu pracy i uwzględnienia metod przyjaznych dla uczestników skupionych na temacie, a nie na przedmiocie działań. Chcieliśmy przenieść te doświadczenia na dziedzinę edukacji szkolnej, zapraszając nauczycieli do wkroczenia w świat sztuki współczesnej, która często wywołuje niepotrzebną niepewność i strach.

Zaangażowani pedagodzy: Janusz Byszewski, Maja Parczewska (Laboratorium Edukacji Twórczej / Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski); Anna Zdzieborska, Zofia Dubowska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki); Katarzyna Grubek (Centrum Aktywności Obywatelskiej); Paweł Kula (fotograf); Maria Adamiec (Akademia Orange); Edyta Ołdak (społeczeństwo Z Siedzibą w Warszawie); Joanna Świerczyńska (artysta wizualny); Maciej Pałka (artysta komiksowy); Leszek Karczewski (Muzeum Sztuki w Łodzi).

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN

 

PO NITCE DO SZTUKI / warsztaty z artystami i animatorami kultury /

Każde warsztaty z tej serii dotyczyły innej dziedziny sztuki współczesnej – fotografii, street artu, animacji, muzyki eksperymentalnej i designu – wszystkie były prowadzone przez artystów i kierowników sztuki. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że galeria to miejsce, w którym można się dobrze bawić, ale także wiele się nauczyć i zdobyć praktyczne umiejętności. Podczas sobotnich spotkań dzieci miały okazję stawić czoła stymulującym kreatywność zadaniom, a także wziąć udział w grach i łamigłówkach. Warsztaty skierowane były do ​​dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje.

nck