Projekty

 

LABIRYNT BEZ GRANIC | marzec-grudzień 2015

Cykl warsztatów twórczych adresowany do rozmaitych grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – dzieci z niepełnosprawnościami wzroku, młodzieży, seniorów oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty odnosiły się do najważniejszych zjawisk z obszaru sztuki współczesnej i były prowadzone przez profesjonalnych artystów. Projekt miał swoją kulminację w postaci wystawy Kryjówka, na której pokazane zostały nowe, nigdzie wcześniej nie eksponowane prace, dedykowane przestrzeni wystawienniczej Labiryntu. Każda z prac zakładała interakcję z odbiorcami. Wystawie towarzyszył przewodnik z opisami dzieł i dodatkowymi zadaniami twórczymi, które zachęcały do dalszej zabawy związanej z obejrzanymi obiektami. W ramach projektu odbyło się dwadzieścia jeden warsztatów, które przybliżały: malarstwo, rzeźbę, fotografię, performans, wideo, muzykę eksperymentalną, tworzenie animacji GIF, manifestację oraz wiele innych interdyscyplinarnych działań artystycznych. Prowadzili je artyści: Alicja Bielawska, Katarzyna Bogucka, Marta Bosowska, Karolina Breguła, Hubert Czerepok, Monika Drożyńska, Marcin Dymiter, Agnieszka Fluder i Bartosz Wajer, Magdalena Franczak, Elżbieta Jabłońska, Anna Konik, Cecylia Malik, Patrycja Mastej, Florentyna Nastaj, Dorota Podlaska, Maciej Połynko, Eliza Proszczuk, Jadwiga Sawicka, Kamil Stańczak, Magdalena Starska, Joanna Świerczyńska.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dostępna

 

LUBELSKIE LUBI SZTUKĘ | październik-grudzień 2015

Projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży z miejscowości, które borykają się z ograniczonym bezpośrednim dostępem do kultury. Przedsięwzięcie składało się z cyklu bezpłatnych warsztatów twórczych, w których uczestniczyły dzieci uczące się w szkołach podstawowych na terenie powiatu lubelskiego oraz dzieci i młodzież uczęszczające do miejscowych ośrodków kultury na terenie województwa lubelskiego.
Pierwsze warsztaty były inspirowane wystawą W labiryncie miasta. Anna Bakiera przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z graffiti i street artem. Kolejne spotkania były poświęcone tworzeniu alternatywnych wizji rzeczywistości w sztuce, a za punkt odniesienia służyła wystawa Łowcy potworów. Można było poznać twórczość ceramiczną Florentyny Nastaj, a także samu spróbować swoich sił w lepieniu. W listopadzie i grudniu, przy okazji wystawy Gesty, zajęcia dotyczyły zagadnienia postaci ludzkiej. Warsztaty prowadził Robert Kuśmirowski.
Partnerzy: Szkoła Podstawowa w Mętowie, Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk. / Więcej >>

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dostępna

 

SZTUKA  CZUJĘ TO! | maj-listopad 2014

Słabowidzący i niewidomi uczniowie lubelskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięli udział w spotkaniach poświęconych wyjątkowemu osiedlu im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Zaprojektowana przez Zofię i Oskara Hansenów przestrzeń była punktem wyjścia i inspiracją do działań artystycznych obejmujących następujące dziedziny sztuki: architekturę, muzykę eksperymentalną, video oraz taniec współczesny. Wyszliśmy od konkretu, jakim jest architektura, aby dać młodzieży możliwość poznania czegoś, co na co dzień jest dla nich niedostępne.
Efektem pracy na warsztatach była książka wydana w technice tyflografiki opisująca wybrane przez uczestników fragmenty architektury osiedla Hansena. Osoby: Anna Szary – autorka projektu; Hanna Wierchoła – koordynator merytoryczny; Julia Kurek – warsztaty wideo; Marcin Dymiter – warsztaty dźwiękowe; Edyta Ołdak – warsztaty architektoniczne; Monika Kiwak – warsztaty taneczne.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

MIASTO W FORMIE | wrzesień-listopad 2014

Jaką formę ma dzisiaj nasze miasto Lublin? Czy ta forma jest stała, a jeżeli nie, to jak się kształtuje, od czego zależy, czy każdy z nas ma na nią wpływ? Artyści zaproszeni do projektu Miasto w formie wraz z uczniami liceum plastycznego wzięli na warsztat miasto. Jego zmieniająca się tkanka, przefiltrowana przez indywidualne metody tworzenia, stała się polem współpracy młodych ludzi i ukształtowanych, doświadczonych artystów. Każde warsztaty dotyczyły innej dziedziny sztuki współczesnej: fotografii, komiksu, street artu, filmu animowanego, performance oraz rozmaicie pojmowanych działań w przestrzeni miejskiej. Warsztaty pokazały młodym ludziom, że galeria sztuki to miejsce w którym można się dobrze bawić, ale także wiele nauczyć o bardzo szybko zmieniającym się świecie, a miasto jest bardzo inspirującym polem działania twórczego. Uczestnicy doświadczyli w działaniu wielu niedostępnych w szkole dziedzin sztuki i mogli przekonać się w której z nich czują się najlepiej.
W warsztatach wzięła udział młodzież z Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie wraz z artystą i nauczycielem – Łukaszem Głowackim.
Artyści: Marta Bosowska, Seweryn Chwała, Monika Drożyńska, Magdalena Franczak, Paweł Kula, Maciej Pałka, Joanna Polak.

Projekt dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

OTWARTA GALERIAwrzesień-październik 2014

Otwarta Galeria to cykl warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów artystycznych z woj. lubelskiego realizowany w Galerii Labirynt od września do października 2014 r. Spotkania prowadzili edukatorzy i artyści projektujący sytuacje twórcze i partycypacyjne. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z różnymi metodami edukacji wizualnej. Skupiliśmy się na obszarze sztuki współczesnej, który jest często marginalizowany w edukacji szkolnej. Wyszliśmy z założenia, że to właśnie instytucje kultury poszukują nowej formuły na działania edukacyjne, odchodzą od tradycyjnego traktowania obiektu jako celu samego w sobie na rzecz postrzegania dzieła sztuki jako punktu wyjścia do refleksji i działań twórczych. Podobnie przestrzeń galerii stanowi inspirację do eksploracji rzeczywistości zewnętrznej. Takie podejście zmusza osoby pracujące w sektorze kultury i edukacji do zmian sposobu pracy, wprowadzenia metod partycypacyjnych, skupionych na podmiocie, a nie przedmiocie działań. Te doświadczenia chcieliśmy przenieść na grunt edukacji szkolnej, zapraszając nauczycieli do wejścia w świat sztuki współczesnej, wywołujący niejednokrotnie niepewność i swego rodzaju lęk.
Osoby: Janusz Byszewski, Maja Parczewska (Laboratorium Edukacji Twórczej/Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski); Anna Zdzieborska, Zofia Dubowska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki); Katarzyna Grubek (Centrum Aktywności Obywatelskiej); Paweł Kula (fotograf); Maria Adamiec (Akademia Orange); Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”); Joanna Świerczyńska (artystka wizualna); Maciej Pałka (artysta komiksowy); Leszek Karczewski (Muzeum Sztuki w Łodzi).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 

PO NITCE DO SZTUKI
/ warsztaty z artystami i animatorami kultury /

Każde warsztaty z tego cyklu dotyczyły innej dziedziny sztuki współczesnej – fotografii, komiksu, street artu, filmu animowanego, muzyki eksperymentalnej, designu i projektowania. Zajęcia prowadzili artyści i animatorzy kultury. Uczestnicy przekonali się, że galeria sztuki to miejsce, w którym można się dobrze bawić, ale także wiele nauczyć i zdobyć praktyczne umiejętności. Podczas sobotnich spotkań dzieci miały okazję zmierzyć się z pobudzającymi kreatywność zadaniami twórczymi, a także wziąć udział w artystycznych grach i zabawach. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje

nck