Urodzony / urodzona

1946, Krzeszów Górny

Artysta, fotografik. Od 1971 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografia czarno-biała w klasycznej technice bromo-srebrowej stała się od początku jego twórczości świadomie praktykowanym medium. Mieszka w Motyczu k./Lublina

Biogram