Modzelewski, Jarosław

Ur. 1955, Warszawa;  mieszka w Warszawie.

Malarz, rysownik, pedagog. Studia w l. 1975-1980 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kier. prof. Stefana Gierowskiego. W 1982 – współzałożyciel formacji artystycznej Gruppa, której członkowie, absolwenci Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie,  odwoływali się  do napięć i wyborów okresu stanu wojennego. Jego malarstwo operowało wówczas znakami i ideogramami, uproszczonymi motywami z szablonu (Szturmujące delfiny, 1981). W 1985 powstał cykl obrazów opartych na ilustracjach do podręczników języka rosyjskiego, prezentujących proste czynności  (n.p. Umywajetsia, Utirajetsia, Odiewajetsia, Stoit ). W  l. 1986-1989 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) była bliska realizmowi, ale postacie drażniły niezwykłością, co osiągnięte zostało dzięki dublowaniu figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ukazaniu postaci w sytuacji niepewności, zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), oraz zabiegami z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Od 1989 powstają sceny figuralne  traktowane płasko i dekoracyjnie (Hygiene, W smutnym sklepie, 1989). W 1997 nastąpiła zmiana techniki malarskiej, z olejnej na temperową, która ożywiła płótna i umożliwiała swobodniejsze kształtowanie faktury, ale kompozycje nadal charakteryzowały się znacznym uproszczeniem, schematyzacją postaci osadzonych w pustych, abstrakcyjnych tłach. Na przełomie 2001 i 2002 pojawiły się nowe wątki w twórczości artysty, prezentowane na wystawie Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego (Galeria Kordegarda w Warszawie) jako efekt  nowego obszaru zainteresowań wnętrzem kościołów, zwłaszcza prozaiczność kontrastująca z ich duchowym i sakralnym wymiarem. W l. 1991-1996 artysta założył i prowadził w Warszawie, wspólnie z kolegami z Gruppy, prywatną Szkołę Sztuki.
[opr.: J.M.]