Communis

Communis – renegocjacje wspólnoty

Otwarcie wystawy oraz spotkanie z artystami: 17.09.2016 (sobota), godz. 17.00
Oprowadzanie: 15, 22, 29.10 (soboty), godz. 14.00 (więcej info)
Wystawa czynna do 30.10.2016 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Wstęp wolny

Wystawa „Communis – renegocjacje wspólnoty” koncentruje się na współczesnej polskiej tożsamości, w której religia i duchowość często wpływają na wyobrażenia o życiu wspólnoty. Naszym celem jest postawienie pytania: jak sztuka i różnego rodzaju doświadczenia rodzące się na styku działalności artystycznej i duchowości wchodzą w dialog ze wspólnotą, problematyzują jej wyobrażenia o sobie samej, rozszczelniają kategorie, w których postrzega ona świat.

Skoro dążenia emancypacyjne oparte na racjonalnych metodach, będące jednym z przejawów projektu nowoczesności, zdają się być w polskiej sferze publicznej w odwrocie, zastanawiamy się, czy możliwy jest dialog odwołujący się do sfery nieracjonalnej, religijnej, duchowej bądź afektywnej? Czy poprzez sztukę da się problematyzować rozdarcie społeczne i głęboki konflikt, który dzieli obecnie polską wspólnotę? Czy da się wskazać obszary życia społecznego do renegocjacji? Czy praca na  ważnych elementach polskiej tożsamości: duchowości i religii, może przyczynić się do poszerzenia społecznego imaginarium, wzrostu akceptacji dla odmienności etnicznych, społecznych, seksualnych?

Wystawa podejmuje temat powracającej wizji wspólnoty opartej na religijnej etyce oraz przygląda się ruchom społecznym dążącym do realnej zmiany Kościoła poprzez włączenie w jego ramy nieakceptowanych dotąd grup społecznych. Ciekawi nas także ponowne „zaczarowanie świata”, obserwowalne w sferze komercyjnej, oraz krytyka stosunków społecznych odwołująca się do rytuałów religijnych.

Wystawa obejmuje prace artystów takich jak: Paweł Althamer, Przemysław Branas, Hubert Czerepok, Michał Dobrucki, Ada Karczmarczyk, Milena Korolczuk, KwieKulik, Małgorzata Malinowska/Kocur, Maria Olbrychtowicz, Zygmunt Piotrowski, Alicja Rogalska, Rozdzielczość Chleba, Daniel Rycharski, Jana Shostak, Łukasz Surowiec, Jerzy Bohdan Szumczyk, Stach Szumski, Piotr Wysocki

Kuratorzy: Szymon Maliborski, Łukasz Mojsak

przewodnik na www

Patronat medialny:

Przechwytywanie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz