Urodzony / urodzona

1971, Lublin

Uprawia malarstwo, tworzy filmy animowane, wideo, kolaże, rzeźby. Autor tekstów i książki Akteon. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa i Filmu Animowanego. Dyplom uzyskał w 1997. Pracuje w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W kolekcji sztuki Galerii Labirynt znajduje się film video zrealizowany przez Galerię Labirynt w Lublinie w czasie premiery scenicznej spektaklu według sztuki Tomasza Kozaka pt. Akteon – pornografia późnej polskości, w reżyserii: Weroniki Szczawińskiej, ze scenografią autorstwa Natalii Mleczak i muzyką Krzysztofa Kaliskiego. Premiera spektaklu, w którym wystąpili: Szymon Czacki, Krzysztof Kaliski i Weronika Szczawińska, odbyła się w grudniu 2015. Spektakl konstruują kadry statyczne, w których trzech mężczyzn rozgrywa akcję wokół okrągłego stołu, na którym widnieje drewniany ażur konstrukcji geometrycznych form przestrzennych w układach inwariantnych zależnych od przebiegu akcji (gesty, ruchy, słowa z off, tekst, myśli).

Tomasz Kozak, Akteon, 2015, video, DVD, 38’19”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomasz Kozak, Akteon, 2015, video, DVD, 38’19”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego