urodzony / urodzona

1971, Lublin

Biogram

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa i Filmu Animowanego. Dyplom uzyskał w 1997 r. Uprawia malarstwo, tworzy filmy animowane, wideo, kolaże, rzeźby. Autor tekstów i książki Akteon. Pracuje w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka w Lublinie.