Urodzony / urodzona

1930, Kurów

Zmarły / Zmarła

2008, Warszawa

W latach 1954­–1957 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim KUL w Lublinie. Artysta i teoretyk sztuki (od lat 70. XX w. – m.in. manifest Sztuka jest oraz teksty głoszone na sympozjach).

Biogram