urodzony / urodzona

1930, Kurów

zmarły / zmarła

2008, Warszawa

Biogram

W latach 1954­–1957 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Artysta i teoretyk sztuki (od lat 70. XX w. – m.in. manifest „Sztuka jest” oraz teksty głoszone na sympozjach).