Arias-Misson, Alain

Ur. 1936, Bruksela, Belgia; mieszka w Brukseli, Paryżu i Wenecji.

Artysta odbył edukację w USA, działa w Hiszpanii, Belgii, USA, Włoszech, Francji. Jest jednym z twórców nurtu poezji wizualnej od początku l. 60. XX w., bliski ruchowi Fluxus. Członek międzynarodowej grupy artystycznej Logomotives (1963-1983). W 1965 wprowadził termin poemat publiczny (Public Poem), „magiczny” teatr ulicy, który polegał na przywłaszczeniu przez wiersz przestrzeni miasta. Artysta wyrażał pomysły twórcze także w formie wierszy-obiektów, teatru-skrzynek, książek. Łączy obraz, dźwięk i słowo, tworzy collage, obiekty i wideo. Jego twórczość wyznaczają kierunki: narracji – powieść w ramach New American Fiction 2007-2009; eksperymentów poetyckich od pocz. l. 60 (w tym, współredakcja pisma artystycznego Logomotives, wydawanego w l. 1963-1983);  poezji publicznej (Public Poem) – tekst tkanki miasta oparty na konkretnych elementach ulicy, takich, jak: ruch, zabytki, instytucje handlowe i finansowe, ludzie, policja –  jako składniowe i semantyczne elementy dream-text.
[opr.: J.M.]