Wystawy / Zobacz wszystkie wydarzenia

Czy kolory mają kształty

Galeria Edukacyjna prezentuje: Czy kolory mają kształty?

Wystawa w Galerii Edukacyjnej.

miasto

Galeria Edukacyjna prezentuje: Miasto, którego nie widać

Wystawa przystosowana dla osób z dysfunkcjami wzroku.