Biskupska, Bożenna

Ur.1952, Warszawa; mieszka w Warszawie i w Sokołowsku.

Uprawia malarstwo, rzeźbę, instalacje, performance, video. W polu działań artystki znajdują się także muzyka oraz multimedia. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa (1970-1972) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1972-1976), zwieńczone dyplomem (1976) w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Wiodące aspekty jej twórczości to problematyka upływającego czasu, śladowanie, anektowanie, organizowanie i wytyczanie przestrzeni. Początkowo miało to charakter statycznych spektakli rzeźbiarskich, w których udział brały wielkoformatowe figury w zderzeniu z aktywną publicznością (47 figur Misterium Czasu –  Biennale Sztuki, Wenecja, 1984). Zainteresowania twórcze artystki oscylują zawsze wokół człowieka. Figury homunkulusów  są symbolem cierpienia, przemijania, śmierci i unicestwienia. Nieskończone anektowanie przestrzeni umożliwia odkryta przez artystkę forma znaku i System 01.Równolegle dokonuje śladu w przestrzeni – kreska, zapis, linia – inicjuje Budowle Możliwe. Zapisując obrazy śladem wertykalnych linii prowadzonych odręcznie,  artystka tworzy ciągi układów zmiennych. Jednocześnie, poprzez modularność rzeźby zbudowanej z pionowych układów metalowych linii zabudowuje ciągi systemów, zderzających artystyczną wizję z realną rzeczywistością pejzażu czy architektury.Do ujawnienia koncepcji Wytyczania Obrazu artystka sięga po nowe media, tworząc ruchome projekcje (Zapis Idei), wypełnia pulsującą strukturą wybrane przestrzenie architektoniczne. Od 1995, w cyklu Wytyczanie obrazu prowadzi rozważania nad zagadnieniem nieskończoności w oparciu o stawiane przez siebie znaki – linie olejem lnianym na płótnie lub papierze oraz figury Jednonogiego przekształconego w znak, (wykonane z brązu lub rytego w betonie). Najważniejsze cykle prac to: Trwanie (1980-82), Misterium czasu (1982-1984), Płytowce i inne Realizowany, od 2007 roku, multimedialny cykl Przeganianie myśli. Po co (Chaos. Tunel, Znaki) powstawał w trakcie rewitalizacji Sokołowska (Laboratorium sztuki), siedziby Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, którą artystka zainicjowała w 2005.
[opr. J.M.]