Brogowski, Leszek

Ur.1955, Gdańsk; mieszka w Paryżu.

Fotografik, tłumacz, filozof, historyk sztuki. Studia w l. 1973-1978 w Politechnice Gdańskiej, następnie w PWSSP w Gdańsku, w 1985-1989 studia filozoficzne na Sorbonie w Paryżu, gdzie wykładał. W 1997 objął katedrę estetyki i nauk o sztuce na wydziale Arts, Lettres, Communication (Sztuka, Literatura, Komunikacja) Uniwersytetu Górnej Bretanii w Rennes. W l. 1975-1986 miał wiele indywidualnych wystaw z dziedziny fotografii, rysunku i malarstwa (m.in. w BWA Lublin).Tworzący w nurcie konceptualizującym, podejmował głównie zagadnienia dotyczące badania przestrzeni rzeczywistej (rejestracja fotograficzna) i jej transpozycji w przestrzeń na płaszczyźnie. Rozważania rysunkowe (od 1981) są zapisem coraz to nowych reguł i zasad transformacji przestrzeni, a podstawowymi formami są tu linia i punkt. Artysta bada wszelkiego rodzaju uwarunkowania technologiczne oraz psychofizyczną kondycję samego autora. W l. 1978-81 założyciel Galerii GN w Gdańsku; od 1995 współzałożyciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria, w 2000 założył wydawnictwo Éditions Incertain Sens publikujące książki artystów. Autor artykułów i książek: Sztuka i człowiek (1989), Sztuka w obliczu przemian (1989), Dilthey. Conscience et histoire (1997), Powidoki  i po… Unizm i ‘Teoria Widzenia’ Władysława Strzemińskiego (2001).
[opr.: J.M.]