Brogowski, Leszek

Ur.1955, Gdańsk; mieszka w Paryżu.

Artysta tworzący w zakresie fotografii i rysunku, filozof, historyk sztuki, tłumacz. Studiował w latach 1973-1978 w Politechnice Gdańskiej, następnie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, w 1985-1989 odbył studia filozoficzne na Sorbonie w Paryżu, gdzie następnie wykładał estetykę i historię filozofii. Prowadził wykłady również na uniwersytetach Paris I, Paris X i Valenciennes. W 1997 objął katedrę estetyki i nauk o sztuce na wydziale Arts, Lettres, Communication (Sztuka, Literatura, Komunikacja) Uniwersytetu Górnej Bretanii w Rennes we Francji. Współzałożyciel w 1995, współwłaściciel i dyrektor programowy wydawnictwa słowo/obraz terytoria. W 2000 założyciel Éditions Incertain Sens w Rennes (książki artystów). Autor artykułów w wielu czasopismach artystycznych i filozoficznych. W latach 1975-1986 artysta miał wiele indywidualnych wystaw sztuki z dziedziny fotografii, rysunku i malarstwa, m.in. w: Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Paryżu, Lyonie, Kopenhadze. W Lublinie odbyły się wystawy indywidualne pt. Rozważania rysunkowe w Galerii Labirynt LDK w 1981 oraz w Galerii BWA w 1985. Artysta, tworzący w nurcie konceptualizującym, podejmował głównie zagadnienia dotyczące badania przestrzeni rzeczywistej (rejestracja fotograficzna) i jej transpozycji w przestrzeń na płaszczyźnie. Rozważania rysunkowe (od 1981) są zapisem coraz to nowych reguł i zasad transformacji przestrzeni, a podstawowymi formami są tu linia i punkt. Artysta bada wszelkiego rodzaju uwarunkowania technologiczne oraz psychofizyczną kondycję samego autora. W latach 1978-1981 – założyciel Galerii GN w Gdańsku; od 1995 współzałożyciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria, a w 2000 założył wydawnictwo Éditions Incertain Sens publikujące książki artystów. Autor artykułów i książek: Sztuka i człowiek (1989), Sztuka w obliczu przemian (1989), Dilthey. Conscience et histoire (1997), Powidoki  i po… Unizm i ‘Teoria Widzenia’ Władysława Strzemińskiego (2001).
[opr. J.M.]