Kowalewski, Paweł

Ur. 1958, Warszawa; mieszka w Warszawie.

Malarz, uprawiający również rysunek, ceramikę, rzeźbę i obiekty. Studia w l. 1978-1983 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie; dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, aneks do dyplomu z zagadnień malarstwa  w architekturze u Ryszarda Winiarskiego. W 1982 włączył się w niezależny ruch opozycyjny, wystaw kościelnych i prywatnych; brat udział w akcji Walizka. Członek i współzałożyciel formacji artystycznej Gruppa, inaugurującej nurt młodego malarstwa ekspresji zw. malarstwem dzikich. Od 1983 regularnie wystawiał i uczestniczył w akcjach Gruppy, współredagował jej pismo „Oj dobrze już.” W początkowym okresie zderzał motyw-znak z tekstem tytułu, co nadawało obrazom charakteru stylistyki plakatowej, z wyraźnym nawiązaniem do ówczesnych aktualiów politycznych (Wybuch wojny) i przewartościowaniu zdarzeń historycznych (Błękitny kwadrat na błękitnym tle – w hołdzie obrońcom Pałacu Zimowego). Obrazy te wypełniały postacie, stwory fantastyczne i sytuacje, wzmagane ekspresją jego wizualnej wyobraźni i stylu. Symbolika ich treści wynikała z tytułów, podkreślających głównie stan obłudy i mechanizmy jej powstawania. Twórczość Kowalewskiego dzieli się na dwa okresy. Pierwszy: figuratywny (1982-1989) i drugi: strukturalistyczny (rozpoczęty w 199 i trwający do dzisiaj), które odróżniają się odmiennym traktowaniem sposobu komunikowania treści.
[opr.: J.M.]