Kulik, Zofia

Ur. 1947 Wrocław, mieszka w Łomiankach.

Studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena.  Artystka od początków twórczości zwracała szczególna uwagę na społeczne i polityczne konteksty pracy twórczej. Akcje, wykonywane w l. 70. i 80. wraz z Przemysławem Kwiekiem, m. in. :KwieKulik. Działania na głowę w BWA w Lublinie, podejmowały problem cenzury i autocenzury w zniewolonym kraju. Od 1987 wykazuje podobną wrażliwość na problematykę społeczną. W l.90. pracuje w technice wielokrotnie naświetlanej fotografii, o efekcie zbliżonym do fotomontażu. Geometryzujące formy postaci i przedmiotów, w symetrycznym układzie kompozycyjnym przypominają dziwne ornamentalne panneau, w których dominują motywy militarne i symbole władzy. Razem z P. Kwiekiem zainicjowała i nadal prowadzi prywatny ośrodek dokumentacji sztuki PPDiU. Wzięła udział w wielu wystawach problemowych, m in.: Artystki polskie (Muzeum Narodowe, Warszawa 1991), Voices of Freedom;Polish Women Artists and the Avant-garde 1989-1990 (The National Museum of Women in the Arts, Waszyngton 1991/92), Europa, Europa. Das Jahrhundert der Ayantgarde in Mittel- und Osteuropa (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1994), Der Riss im Raum. Positionen derKunst seit 1945 in Deutsch/anc/, Polen der Slowakei und Tschechjen (Martin-Gropius-Bau, Berlin 1994/95), Kobieta o kobiecie (Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 1996), Biennale w Wenecji (1997), Body and the East. Erom the 1960s to the Present (Moderna Galerija, Ljubljana 1998).
[opr.: J.M.]

Zofia Kulik, Przemysław Kwiek [KwieKulik], Zestaw autorski. La Post/Avanguardia, 1977-1979, technika własna, 72 x 102 x 3 cm

Zofia Kulik, Przemysław Kwiek [KwieKulik], Zestaw autorski. La Post/Avanguardia, 1977-1979, technika własna, 72 x 102 x 3 cm

Zofia Kulik, Przemysław Kwiek [KwieKulik], Zestaw autorski. La Post/Avanguardia, 1977-1979, technika własna, 72 x 4 8x 3 cm

Zofia Kulik, Przemysław Kwiek [KwieKulik], Zestaw autorski. La Post/Avanguardia, 1977-1979, technika własna, 72 x 48 x 3 cm