Kutera, Romuald

Ur. 1949; mieszka we Wrocławiu.

Ur. 1949. Artysta multimedialny, tworzy film, video, fotografie, instalacje przestrzenne. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP we Wrocławiu, dyplom w 1975 w Pracowni Malarstwa prof. Alfonsa Mazurkiewicza. W l. 1975-1985 pracownik tejże uczelni. W l. 1975-1980 wraz z Anną Kuterą, prowadził Galerię Sztuki Najnowszej przy Akademickim Centrum Kultury „Pałacyk” we Wrocławiu, a od 2008 kurator GSN przy Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1977 jest członkiem ZPAP. Zaproszony przez Jana Świdzińskiego, twórcę idei sztuki kontekstualnej, do udziału w pierwszym światowym pokazie i manifeście  p.t. Sztuka kontekstualna (w Uniwersytecie w Lund w Szwecji w lutym 1976, następnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach konfrontujących nową propozycję sztuki ze światową sztuką konceptualną, czym zaznaczył (wraz z Anną Kuterą)  swoją obecność w tym ruchu. Historia pewnego listu (1984) prezentowana w roku jej powstania w Galerii Labirynt w Lublinie była zapisem drogi prowadzenia korespondencji jako figury sztuki. Od l. 80. XX w., dominującym w realizacjach fotograficznych i filmowych stał się motyw wody, na którym artysta dokonywał nie tylko operacji formalnych (powstały m.in.: Filmy czytane, Trójkąty bermudzkie, Atlantydy, Inne morza).  Symptomatyczne było zestrajanie form abstrakcyjnego języka, geometrycznej figury trójkąta z sensualnością materii wody, przy czym artysta zaznaczał, że interesowała go „warstwa mitologiczna i wierzeń, stosunku natury i metafizyki” (Trójkąty sentymentalne 1992), a nie operacje w obszarze samej geometrii. Po 2000 artysta dokonywał zapisu obserwacji i decyzji wyboru ujęcia „odbić wodnych” przy użyciu klasycznej fotografii; 2003 w Galerii Miejskiej we Wrocławiu odbyła się wystawa Druga część całości. Artysta brał udział w  ponad kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i blisko dwustu wystawach zbiorowych.
[opr.: J.M.]