Partum, Andrzej

Ur. 1938, Warszawa; zm. 2002, Warszawa.

Artysta intermedialny. Za szczególnie ważne dla sztuki uważał wypowiedzi w formie: manifestów, akcji artystycznych, poezji konkretnej, sztuki poczty (mail art), koncertów-improwizacji (muzyka dodekafoniczna), tekstów-obrazów, filmu. Artysta sztuki performance, autor tekstów teoretyczno-krytycznych. Był samoukiem i wolnym słuchaczem w klasie kompozycji prowadzonej przez prof. Tadeusza Szeligowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Partum był twórcą autorskich programów pozainstytucjonalnych: Biura Poezji (Bureau de la Poesie) i Galerii Pro/La. Sztuka jako akt totalnej ekspresji stała się obszarem jego intelektualnych i formalnych doświadczeń oraz eksperymentów, a interwencje artystyczne w status quo świata sztuki, w rutynę mentalną, w struktury polityczne i społeczne, traktował jako posłannictwo artysty myśliciela.  Prowadził korespondencję z artystami światowej neoawangardy, z artystami ruchu Fluxus. W l. 60. i 70. wydawał własnym nakładem i poza oficjalnym nurtem, tomiki z poezją eksperymentalną: Frekwencje z opisu, Zwałka Papki, osypka woli, Tlenek zasobów, Krytykosystem Sztuki, Partum, L’Art PRO/LA. Artysta bezkompromisowy, organizował prowokacyjne wieczory muzyki i poezji (sztuka czystych pojęć). Nawiązywał do tradycji futurystycznej i dadaistycznej, w swoich wierszach rozbijał struktury znaczeniowe i gramatyczne, których zapis graficzny bliski był poezji konkretnej. W 1986 powołał w Kopenhadze artystyczną uczelnię Partum School of the Positive Nihilism of Art. W Galerii Labirynt w Lublinie Partum wystąpił po raz pierwszy w 1976, uczestnicząc w wystawie Oferta Galerii Labirynt – Visual-Texts i odtąd był artystą stale obecnym w programie lubelskiej Galerii BWA.
[opr. J.M.]