Podlaska, Dorota

Ur. 1968, Bydgoszcz; mieszka w Warszawie.

Malarka, tworzy w zakresie obiektów i instalacji artystycznych, fotografii (dokumentacji), sztuki video, akcji, interwencji i projektowania książek. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskując dyplom z dziedziny malarstwa w 1989. Artystka działała z grupami: Naprzód i Yach-Film. W latach 1993-2003, członkini Stowarzyszenia Wieża Ciśnień, działającego w Bydgoszczy. Twórczość artystki, częstokroć widziana w perspektywie wypowiedzi autobiograficznej, opowiadania historii, bądź imaginacji, prowadzi swoistą grę z konwencjami i ich dzisiejszym rozumieniem oraz refleksję nad aktualną przestrzenią fizyczną, społeczną i kulturową, działając w nurcie tzw. przełomu etnograficznego w sztuce. Swoisty obraz konsumpcyjnej słodyczy ilustruje obiekt występujący pod zgoła reklamowym hasłem Czekoladki – smaczne i zdrowe (2006-2018), który składa się z 25-ciu niewielkich, barwionych form woskowych, przy czym, każda z tych quasi czekoladek unaocznia główny jej składnik, pozyskany m.in. z gatunku: błonoskrzydłych, muchowatych, chrząszczy, motyli, i ich larw.

Dorota Podlaska, Czekoladki - smaczne i zdrowe, 2006/2018, obiekt artystyczny: insekty, wosk, kakao, cukier, naturalne i sztuczne barwniki, 46 x 36 x 46 cm

Dorota Podlaska, Czekoladki – smaczne i zdrowe, 2006/2018, obiekt artystyczny: insekty, wosk, kakao, cukier, naturalne i sztuczne barwniki, 46 x 36 x 46 cm