Popek, Jan

Ur. 1942, Korytno w woj. zamojskim; zm. 1980, Lublin.

Malarz (malarstwo sztalugowe i ścienne), grafik, rysownik, uprawiał również poezję i eseistykę. W l. 1961-1967 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa i Grafiki pod kierunkiem prof.: A. Nacht-Samborskiego, L. Pakulskiego; dyplom z malarstwa w 1967. Był pedagogiem w liceach w Lublinie, a od 1973 był wykładowcą malarstwa i rysunku w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Uważany za przedstawiciela odmiany pop-artu w malarstwie polskim.
[opr.: J.M.]