Rajkowska, Joanna

Ur. 1969, Bydgoszcz; mieszka w Warszawie i w Londynie.

Artystka multimedialna, tworząca w zakresie instalacji artystycznej oraz video. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1988 – 1993 (Wydział Malarstwa, pracownia prof. Jerzego Nowosielskiego) oraz na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1987 – 1992, a także w Studio Semester Program, State University of N.Y. w Nowym Jorku w latach 1994 – 1995. Film video, o znamiennym tytule Progress (2014), ukazuje radosną, kilkuletnią dziewczynkę, która fonetycznie stara się powtórzyć słowa, uprzednio wypowiadane męskim głosem z poza kadru: „Spear. Germany. 400.000 BCE. Bow and Barrow, South Africa. 30.000 BCE. Fire Arrow rocket. China. 904. Hand cannon. China. 1288. Maxim machine gun. Great Britain. 1886. Bristol TB8 bomber. Breat Britain. 1914. Chlorine gaz. Germany.1915. Mark 1 male tank. Great britain. 1916. Fritz X Guidem missile. Germany, 1943. Litlle Boy nu clear bomb, USA, 1945. MQ-1A Predator drone, USA, 2002”.

Joanna Rajkowska, Progress, 2014, video, 2:11 min. Ed. 2/5 +AP , kadr z filmu

Joanna Rajkowska, Progress, 2014, video, 2:11 min. ed. 2/5 +AP , kadr z filmu