Sztabiński, Grzegorz

Ur. Łódź, 1946; mieszka w Łodzi.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją artystyczną, niekiedy też performance; autor tekstów z zakresu estetyki i historii sztuki. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1964-1970) oraz studia filozoficzne w Uniwersytecie Łódzkim (1967-1972). Wykładowca, profesor w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie do 1999 prowadził Katedrę Estetyki, a od 1999 kieruje Katedrą Historii Sztuki oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (kieruje Zakładem Teorii i Historii Sztuki oraz prowadzi Pracownię Podstaw Kompozycji). W swojej twórczości podejmuje refleksję nad głównymi nurtami sztuki awangardowej XX w.: konstruktywizmem i konceptualizmem, co zogniskowało refleksję artysty na problematyce podejmowanej w obszarze jego teorii i praktyki, skupiających uwagę na zagadnieniach powtórzeń i tautologii w sztuce. Jest autorem licznych tekstów z zakresu estetyki i historii sztuki. Prace wizualne powstawały w cyklach, które dopełniają komentarze teoretyczne bądź artykuły rozwijające podejmowane zagadnienia, w tym: Pejzaże logiczne, Symbolizacje, Obiekty, Autocytaty, Cięcia, Między-rzeczy.
[opr.: J.M.]