Verdi, Franco

Ur. 1934, Werona, Włochy; zm. 2009, tamże.

Poeta, malarz, performer, filozof i językoznawca. Tworzył w nurcie poezji konkretnej, poezji wizualnej, poezji dźwiękowej. Prowadził badania wewnętrznej struktury słowa, na gruncie nowej poezji szukał odmłodzenia świata, włączał środki elektroniczne, zmierzał ku internacjonalizacji języka. Był członkiem grupy artystycznej Logomotives (1963-1983). Opublikował wiele książek i prac graficznych.
[opr.: J.M.]