Wilmański, Tomasz

Ur. 1956, Szczecin; mieszka w Poznaniu.

Zajmuje się rzeźbą, instalacją, rysunkiem, książką artystyczną, poezją wizualną, sztuką performance. W l. 1977-1982 studiował rzeźbę w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, dyplom w Pracowni Rzeźby w 1982. Od tego roku prowadzi autorsko powołaną Galerię AT w Poznaniu, a także współprowadził, z Cezarym Staniszewskim, Galerię RR w Warszawie (1983-1987). W l.80. XX w. twórczość artysty wykazywała bliskość z charakterem nurtu Nowej ekspresji. działania artystyczne i performance W 1990 zainicjował cykl wystaw Książka i co dalej (Galeria AT, Poznań 2000, 2004), na których prezentował sztukę związaną z książką artystyczną, poezją wizualną i dźwiękową, net-artem. W l. 90. XX w. obszarze działań i sztuki performance obecne są cykliczne wystąpienia zatytułowane W ogrodzie Bruna/In Bruno’s Garden, realizowane w Łucznicy (1992), pracowni/studio I. Jarosińskiej w Warszawie i w pracowni/studio P. Kurki w Poznaniu (1993), w Galerii Dziekanka w Warszawie (1996), w DK w Nałęczowie (1996), w MGOK Taklamakan Opalenicy, w CK Teatr w Grudziądzu (1999), a także Rozmowy z: C. Staniszewskim (Bunkier Sztuki, Kraków 1997), z A. Mitanem (Galeria XXI, Warszawa 2001) oraz performance akustyczno-poetycki z A. Witkowskim pt. Mediation n.4 w POKiS w Płocku (2006). Jest autorem tekstów i wypowiedzi z zakresu swoich wieloletnich zainteresowań, m.in.: Książka jako zjawisko artystyczne, Kikakoku, czyli przestrzeń słowa, lekkość rzeczy, Książka i co dalej (rozmowa z Adamczewską i Staniszewskim).
[opr. J.M.]