Wojciechowski, Krzysztof

Ur. 1947, Warszawa; mieszka w Warszawie.

Artysta tworzący w obszarze fotografii, zajmujący się czarno-białą, tzw. czystą fotografią, autor fotoobiektów i fotoinstalacji. Działalność rozpoczął w l. 60-tych XX w. W l. 70. związany był ze środowiskiem warszawskiego klubu i Galerii Remont, (prowadzonej w tym czasie przez Henryka Gajewskiego), w której dominowały wówczas wypowiedzi i postawy artystów neoawangardy nurtu konceptualizującego i kontekstualizmu. Współpracował także  z Galerią Znak w Białymstoku, prowadzoną przez Janusza Szczuckiego. Od 1975 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Najważniejsze pokazy i wystawy fotograficzne zrealizował w Małej Galerii ZPAF w Warszawie, z którą ściśle współpracował od  l. 90. Autor cyklów fotografii czarno-białej, m.in.: Parabolae, Musica Muta, które charakteryzują minimalistyczny nurt w jego twórczości. Na cykl Musica Muta, składały się serie czarno-białych fotografii z koncertów Jazz Jambore z l. 60. oraz z makroobrazowych ujęć czarnych płyt winylowych. Cykle: Barwy walki czy Opowieści lewantyńskie, sytuują jego twórczość w perspektywie fotografii para-publicystycznej, w której stosował technikę fotomontażu i komputerowych technik przetwarzania obrazu. Najnowszy cykl p.t. Trivia (2010) prezentowany był w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie w 2011 w wystawie When I’m Sixty-Four, poświęconej twórczości Krzysztofa Wojciechowskiego i Zygmunta Rytki.
[opr.: J.M.]