labirynt plus slyder

Labirynt +

Spotkania dla seniorów/seniorek mają na celu przybliżenie tematyki sztuki najnowszej, często związanej z użyciem multimediów. Dzięki atrakcyjnej formie przekazu i części warsztatowej uczestnicy i uczestniczki mogą lepiej zrozumieć dzieła sztuki powstające obecnie. Otwarta formuła zajęć zakłada dialog i wspólne odkrywanie zagadnień, które niesie ze sobą sztuka współczesna.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Galeria zapewnia potrzebne materiały. Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku, w godz. 9.00-15.00 (1-8.02). Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/osoba; opiekunom grup zorganizowanych przysługują bilety bezpłatne. Czas trwania: ok. 60 minut.