Daniel Kotowski – Pomnik ofiar biowładzy | performans [PJM]

Artyści

Daniel Kotowski

Miejsce

plac Zamkowy w Lublinie (obok schodów)

Dostępność

Wydarzenie tłumaczone na PJM i język foniczny, tłumaczenie: Ewelina Lachowska.

Edukacja

Redakcja publikacji

Projekt publikacji

Biogramy artystów

Daniel Kotowski – artysta wizualny, performer. Urodzony w 1993 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o sposobach istnienia. Obserwuje doświadczenia oraz relacje międzyludzkie, a także sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez inne jednostki. Jego prace często odnoszą się do pojęcia biowładzy i biopolityki. Szczególnie zajmują go kategorie „kompletności” i „niekompletności”, ich ambiwalencja oraz ukryty potencjał. O sobie mówi, że jest wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jest Głuchy i nie posługuje się mową. Poprzez swoją sztukę rozwija autorską strategię komunikacji.