Trans Sun–Days

Miejsce

Biblioteka Azyl, ul. Lipowa 13, Lublin

Dostępność

Wydarzenie odbywa się na parterze, w przestrzeni wolnej od barier architektonicznych. W razie potrzeby tłumaczenia spotkań prosimy o kontakt biblioteka.azyl@gmail.com

Edukacja

Redakcja publikacji

Projekt publikacji

Biogramy artystów

Tłumaczenia