Dla zwiedzających

Galeria Labirynt

Adres
ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin
Email i telefon
galeria@labirynt.com
+48 81 466 59 20
Dojazd

Autobusy: 2, 4, 13, 15 i 55 | MPK Lublin
Lubelski Rower Miejski: nr stacji 6921
– ul. Poniatowskiego/XXIII LO
Port Lotniczy Lublin | rozkład jazdy lotnisko – Lublin 

W związku z remontami drogowymi mogą występować utrudnienia w ruchu. Informacje szczegółowe o utrudnieniach w ruchu.

 

Godziny otwarcia

Wystawy

Wtorek–Niedziela: 12:00–19:00

Biuro

Poniedziałek–Piątek: 8:00–16:00
Bilety

Bilet wstępu do Galerii Labirynt – 1 zł

 

Zwiedzanie

Informacje o dostępności

Galeria Labirynt jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie, czy stopień sprawności. Dostępność jest ważnym obszarem naszego programu, dlatego też staramy się przygotowywać nasze działania w myśl projektowania uniwersalnego, czyli w sposób przystępny dla wszystkich.

 Więcej informacji znajduje się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ

Przeczytaj więcej o dostępności

Regulamin zwiedzania

regulamin zwiedzania

Informacje dodatkowe o biletach

Opłata ulgowa za wstęp do Galerii Labirynt przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • dzieciom do lat siedmiu biorącym udział w warsztatach
 • uczniom i uczennicom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom/tkom
  oraz uczestnikom/niczkom studiów doktoranckich,
 • nauczycielom/lkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom
  i wychowawczyniom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych
  i resocjalizacyjnych,
 • nauczycielom/lkom akademickim,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „za Opiekę nad Zabytkami” i „Zasłużony Działacz Kultury”,
 • przewodnikom/czkom i pilotom/tkom turystycznym z uprawnieniami państwowymi,
 • studentom/tkom Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt,
 • rodzinom wielodzietnym posiadającym KARTĘ DUŻEJ RODZINY,
 • kombatantom/tkom.

Wstęp bezpłatny do Galerii Labirynt przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • dzieciom do lat siedmiu zwiedzającym wystawy,
 • rodzicom i opiekunom dzieci biorących udział w warsztatach,
 • pracownikom/com lubelskich instytucji kultury,
 • studentom/tkom kierunków artystycznych,
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką  honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które  zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • osobom posiadającym status bezrobotnego/bezrobotnej,
 • emerytom/kom, rencistom/kom,
 • osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami,
 • członkom/nkiniom Rady Programowej Galerii Labirynt
 • posłom/łankom na Sejm i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownikom/nicom muzeów i galerii sztuki polskich i zagranicznych,
 • członkom/nkiniom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków,
 • radnym i radczyniom miasta Lublin, Sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • nauczycielom/lkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych
  i resocjalizacyjnych, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Galerię Labirynt w ramach zajęć programowych,
 • nauczycielom/lkom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych
  w Galerii Labirynt
 • przewodnikom/czkom, pilotom/tkom turystycznym w przypadku oprowadzania grup
  po wystawach w Galerii Labirynt
 • osobom odbywającym praktyki i staże w galerii oraz wolontariuszom/szkom Galerii Labirynt
 • dziennikarzom i dziennikarkom
 • artystom i artystkom
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt.

Bilet grupowy za wstęp do Galerii Labirynt przysługuje:

 • grupie do 5 osób.

Bilet plus za wstęp do Galerii Labirynt przysługuje:

 • jednej osobie, a w ramach jego wykupienia zwiedzającemu/cej przysługuje wstęp na aktualnie prezentowane wystawy oraz możliwość otrzymania dowolnego wydawnictwa Galerii Labirynt

Lubelska Karta Miejska
Posiadaczom Lubelskiej Karty Miejskiej przysługuje 10% zniżki na bilety wstępu do Galerii Labirynt. Cena biletów po zniżce to 8 zł (bilet normalny) i 3 zł (bilet ulgowy). Na takich samych zasadach honorowany jest program BusBonus.

Lubelska Karta Seniora
Lubelska Karta Seniora uprawnia posiadaczy tej karty do bezpłatnego zwiedzania i bezpłatnego udziału w warsztatach.

Formularz kontaktowy