Aneta Grzeszykowska, Aleksandra Kubiak, Joanna Rajkowska – Działanie na żywo

Kurator

Magdalena Linkowska

Artystki

Aneta Grzeszykowska, Aleksandra Kubiak, Joanna Rajkowska

Miejsce

Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Dostępność

Edukacja

Redakcja publikacji

Projekt publikacji

Biogramy artystów

Tłumaczenia