07-7-2023 - 01-10-2023

Galeria Labirynt

O wystawie

We wschodniej Europie najnowsza historia przemian społecznych, dyskursu swobód obywatelskich, sztuki oraz kultury queer to narracje, które pozostają ze sobą w ścisłym związku. Projekt „Queerstories” powstał jako platforma badania tych relacji. Podstawą badań są wyrażone w postaci projektów artystycznych doświadczenia osób pochodzących z dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. Losy polskiego i ukraińskiego społeczeństwa są ze sobą splecione i jednocześnie w wielu wymiarach odmienne; w tym sensie dopełniają się wzajemnie, dając wgląd w złożony charakter wschodnioeuropejskiej kondycji.

Zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie doświadczenie osób nieheteronormatywnych wypychane było długo poza granice publicznego dyskursu, zaś historia kultury queer nie tylko pozostawała szerzej nieznana, lecz przede wszystkim czekała na krytyczne opracowanie.

Projekt „Queerstories” powstał w odpowiedzi na tę potrzebę, a także w przekonaniu, że włączenie doświadczeń osób nieheternormatywnych oraz historii kultury queer do dyskusji na temat zachodzących w Polsce i w Ukrainie przemian jest ważne nie tylko dla społeczności LGBTQ+, lecz również dla całej wspólnoty.

Projekt „Queerstories” jest owocem współpracy dwóch organizacji. Jedną jest Galeria Labirynt w Lublinie, która programowo upomina się o równość, swobody obywatelskie i demokrację. Druga organizacja to Fundacja IZOLYATSIA, niezależna instytucja artystyczna założona w Doniecku, który w 2014 roku musiała opuścić w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Queerstories” jest przedsięwzięciem hybrydowym; łączy w sobie elementy procesu badawczego, archiwum, forum dyskusji, powiększającego się zasobu tekstów krytycznych, oraz, last, but not least, cyfrowej platformy udostępnienia i wymiany projektów artystycznych. Teraz przybiera również postać prezentowanej w Galerii Labirynt wystawy. Powstała ona w oparciu o prace wideo i zapisy aktów performatywnych, które osoby twórcze z Polski i Ukrainy wniosły do projektu w odpowiedzi na ogłoszony w 2021 roku open call. Prezentowane na wystawie realizacje składają się na zbiór indywidualnych wypowiedzi, bazujących na osobistych doświadczeniach osób autorskich. Jednocześnie każda z tych wypowiedzi wpisuje się w szerszą narrację – w żywą rzeczywistość kultury queer, która w Ukrainie i w Polsce jest historią domagającą się napisania, a także przyszłością, która tworzy się na naszych oczach.

(Stach Szabłowski)


Otwarcie wystawy: 7.07.2023 (piątek), godz. 19:00
Gdzie: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Dostępność: Wydarzenie będzie tłumaczone na język ukraiński (tłumaczenie: Volodymyr Dyshlevuk) i język angielski (tłumaczenie: Krystian Kamiński) oraz PJM (tłumaczenie: Marta Stępniak, Jolanta Gromada).
Wystawa czynna do 1.10.2023 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Wstęp: 5 zł (na wernisaż wstęp wolny)

Wydarzenia towarzyszące otwarciu wystawy:
– performans / Krzysztof Lubka;
– promocja nowego numeru DIK Fagazine, połączona z dyskusją z udziałem m.in. Karola Radziszewskiego;
– koncert / Anatoly Belov.


Performans: Ala Urwał, Anastas Krusińska, Edmund Krempiński & Natalia Różycka, Filip Kijowski, Krzysztof Lubka, Vladyslav Shast, Vladislav Plisetskiy, Katya Kopieikina

Wideo: Anti Gonna; Anton Karyuk; Anton Shebetko; Daniil Galkin; Daniela Weiss; Fyodor Khorkov; Liliana Zeic; Eternal Engine (Marta Nawrot & Jagoda Wójtowicz); Ryszard Czubak, Sarmen Beglarian, Tomasz Fudala; Szymon Adamczak

Projekt Queerstories_UA_PL jest organizowany przez Platformę Inicjatyw Kulturalnych Izolyatsia, Galerię Labirynt i Queer Archives Institute. Inicjatorką projektu jest Alina Kleytman, inspiratorem Oleksandr Halishchuk. Zespół kuratorski: Kateryna Filyuk, Alina Kleytman, Karol Radziszewski, Waldemar Tatarczuk.


Projekt finansowany przez Goethe-Institut Ukraine oraz Unię Europejską w programie „HOUSE OF EUROPE”.
Odpowiedzialność za treści ponoszą osoby autorskie, a opinie wyrażone w tych pracach nie muszą odzwierciedlać poglądów instytucji UE i grantodawców.


Cennik

Wstęp: 5 zł (na wernisaż wstęp wolny)

Język

polski, ukraiński

Zespół kuratorski

Kateryna Filyuk, Alina Kleytman, Karol Radziszewski, Waldemar Tatarczuk

Audiodeskrypcja

Osoby artystyczne

Performans: Ala Urwał, Anastas Krusińska, Edmund Krempiński & Natalia Różycka, Filip Kijowski, Krzysztof Lubka, Szast Vladislav Serhijowycz, Vladislav Plisetskiy, Katya Kopieikina

Wideo: Anti Gonna; Anton Karyuk; Anton Shebetko; Daniil Galkin,; Daniela Weiss; Fyodor Khorkov; Liliana Zeic; Eternal Engine (Marta Nawrot & Jagoda Wójtowicz); Ryszard Czubak, Sarmen Beglarian, Tomasz Fudala; Szymon Adamczak

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup