26-4-2024 - 26-5-2024

Galeria Labirynt 2

O wystawie

Poczucie niestabilności jutra odzwierciedla istotę naszej współczesnej egzystencji, gdzie wojna i straty stały się nieodłączną częścią ukraińskiego doświadczenia. Nieprzewidywalne okoliczności wojny podstępnie wywołanej przez rosję w 2014 roku pokrzyżowały nasze plany i nadzieje. Wspomnienia z przeszłości znikają, a nostalgia za okresem pokoju staje się wielkim ciężarem. Okupowane miasta zostają symbolami utraconego świata, a emocjonalne przemiany wprowadzają nas w labirynt, w którym rywalizują rzeczywistość i marzenia o wolnym życiu. Każdy obiekt na wystawie oddaje wrażenie niestabilności i nieprzewidywalności współczesnego życia, a także skłania do refleksji nad naszym współistnieniem z tragicznymi konsekwencjami wojny i strat.


Otwarcie: 26.04.2024 o godzinie 18.00
Gdzie: Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3, Lublin
Dostępność: Wystawa w przestrzeni niedostępnej dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Otwarcie tłumaczone na język ukraiński (tłumacz: Volodymyr Dyshlevuk). Brak tłumaczenia na polski język migowy (PJM).
Osoby kuratorskie: Waldemar Tatarczuk, Gabriela Gawęda
Wystawa czynna do 26.05.2024 (wt.–niedz., godz. 15.00–19.00)
Wstęp: bezpłatny


Vartan Markarian urodził się, mieszka i pracuje w Połtawie w Ukrainie. Jest artystą interdyscyplinarnym, którego praktyka twórcza obejmuje szeroki zakres mediów artystycznych takich jak malarstwo, rysunek, instalacja, wideo i rzeczywistość wirtualna (VR).

Markarian bada obecność ludzi w miejskich, industrialnych przestrzeniach. Od wybuchu wojny w 2014 r. swoje twórcze działania buduje wokół tematyki posthumanizmu, koncentrując się na wojnie, emigracji, ekologii i synergii tych pojęć. Regularnie eksperymentuje z różnymi mediami, łącząc w swoich projektach aspekty techniczne i konceptualne. Od wybuchu pełnoskalowej inwazji jego działania dokumentują rzeczywistość i skupiają się na refleksjach dotyczących konsekwencji wojny spowodowanej rosyjską inwazją. Artysta bada stan, w którym znajduje się każdy człowiek w tych trudnych czasach – między egzystencją a śmiercią, wolontariatem a obroną ojczyzny – czasach, w których życie dzieli się na przedwojenne i wojenne.

Vartan Markarian, Wyjazd nie jest możliwy/ Impossible Departures

Cennik

bezpłatne

Język

polski, ukraiński

Osoby kuratorskie

Waldemar Tatarczuk, Gabriela Gawęda

Audiodeskrypcja

Artysta

Vartan Markarian

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup