Urodzony

1992, Puławy

Artystka tworzy w zakresie sztuki performance, video i obiektu oraz malarstwa. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Pracownia Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego, Pracownia Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr. Pawła Susida, Pracownia Narracji Fotograficznej dr. hab Prota Jarnuszkiewicza na Wydziale Sztuki Mediów).

Biogram