Urodzony / urodzona

1956, Sosnowiec

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  uzyskał dyplom w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Artysta malarz. Mieszka w Warszawie.

Biogram