urodzony / urodzona

1928, Nowy Sącz

zmarły / zmarła

1999, Kraków

Biogram

W latach 1947–1952 uczył się w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem pod kierunkiem profesora Antoniego Kenara, a następnie w latach 1952–1958 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesora Mariana Wnuka. W roku 1959 otrzymał stypendium francuskiego Ministra Kultury. Studiował w pracowni rzeźbiarza Ossipa Zadkine’a w Paryżu. Rzeźbiarz, scenograf, autor asamblażu, akcji i obiektów, sztandarów i plenerowych procesji artystycznych.