urodzony / urodzona

1955, Warszawa

Biogram

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi w latach 1975–1980. W 1999 r. uzyskał tytuł magistra w dziedzinie nowych mediów na Ryerson University w Toronto w Kanadzie. Artysta nowych mediów: filmu analitycznego, wideo, fotografii, instalacji dźwiękowych. Mieszka w Toronto.