urodzony / urodzona

1973, Łódź

Biogram

Studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1998–2003. Uzyskał dyplom w pracowni Rzeźby Monumentalnej. Artysta tworzy w dziedzinie sztuki performance, akcji, instalacji artystycznej, obiektu, dźwięku, rysunku, fotografii. Mieszka w Lublinie.