urodzony / urodzona

1929, Poznań

Biogram

Studiował fizykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet Adama Mickiewicza), od 1978 r. profesor wykładowca Akademii Sztuk Pięknych (dawniej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych) w Poznaniu. Był dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w latach 1987–1993 a także inicjatorem i kierował Zaocznym Studium Fotografii (w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Fotografik i teoretyk fotografii. Mieszka w Poznaniu.