urodzony / urodzona

1975, Katowice

Biogram

Studiowała na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Artystyczny. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa w 2002 r. Malarka, tworzy instalacje malarskie. Mieszka w Calgary, Kanada.