Urodzony / urodzona

1910, Płock

Zmarły / Zmarła

1988, Londyn

Ukończył studia z zakresu fizyki i architektury. Od końca lat 20. XX w. wraz z żoną Franciszką Themerson zajmował się twórczością eksperymentalną w dziedzinie fotografii i filmu. Zgodnie z założeniami awangardy, traktował film jako zjawisko wizualne, łączące w sobie problemy filmowe, plastyczne, fotograficzne z muzycznymi i literackimi; film jako nowoczesny środek „tworzenia widzeń”.

 

Biogram.