urodzony / urodzona

1910, Płock

zmarły / zmarła

1988, Londyn

Biogram

Ukończył studia z zakresu fizyki i architektury. Od końca lat 20. XX w. wraz z żoną, Franciszką Themerson, zajmował się twórczością eksperymentalną w dziedzinie fotografii i filmu. Zgodnie z założeniami awangardy, traktował film jako zjawisko wizualne łączące w sobie problemy filmowe, plastyczne, fotograficzne z muzycznymi i literackimi, jako nowoczesny środek „tworzenia widzeń”.