urodzony / urodzona

1956, Lublin

Biogram

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. W 1981 r. uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni profesora Zbigniewa Karpińskiego. Prowadzi Zakład Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka w Lublinie.