Urodzony / urodzona

ur. 1961, Warszawa

Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 1986 r.). Malarz, performer, autor tekstów teoretycznych i krytycznych, tworzy obrazy, fotografie oraz instalacje. Mieszka w Warszawie.

 

Biogram.