urodzony / urodzona

1961, Warszawa

Biogram

Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 1986 r. Malarz, performer, autor tekstów teoretycznych i krytycznych, tworzy obrazy, fotografie oraz instalacje. Mieszka w Warszawie.