Kuśmirowski, Robert

Ur. 1973, Łódź; mieszka w Lublinie.

Artysta tworzy w dziedzinie sztuki performance, akcji, instalacji artystycznej, obiektu, dźwięku, rysunku, fotografii. Studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1998-2003; uzyskując dyplom w pracowni Rzeźby Monumentalnej. Artysta, swoją filozofię twórczą wyraża w pojęciach: kopii, oryginału, falsyfikatu, autentyku, pastiszu, pierwowzoru oraz fenomenu zbieractwa i kolekcji. Istotnym zagadnieniem stał się w jego twórczości proces związany zarówno z pojęciem czasu jak również czasu kulturowego: starzenia, przemijania, degradacji, odrzucenia, niszczenia, zmiany zastosowania – unaoczniony w przedmiotach dziś zazwyczaj nieaktualnych, wydobytych z pamięci i z niepamięci tzw. minionych epok (zwłaszcza PRL-u) oraz przywrócenie, czy nadanie nowego „życia” owym ikonom-przedmiotom, poprzez przyjętą przez artystę metodę tworzenia nowego ich obrazu i sensu, a także nadania ich znaczenia w sztuce. Instalacja artystyczna występująca pod tytułem Liberum Animum skonstruowana została w 2017, w formie wewnętrznego gabinetu, wbudowanego w przestrzeń architektoniczną Galerii Labirynt w Lublinie. Gabinet został „umeblowany” dziesiątkami poślednich przedmiotów o charakterze niegdyś użytkowym oraz dekoracyjnym, zdezelowanymi zabawkami i pamiątkowymi artefaktami – znalezionymi, wysłużonymi i oderwanymi od ich pierwotnej funkcji i kontekstu. Liczebnie dominują wśród nich, umieszczone wzdłuż ścian na poziomych półkach-regałach: różno-formatowe obrazy-reprodukcje i fotografie oprawione w szkło i drewniane ramki, figurki, tzw. świątki, a także głowy lalek, peruki i lalki. Od frontu, po prawej stronie widnieją „bieda-przedmioty”, m.in.: stół z blaszaną miednicą, gar żeliwny, stare buty, zaś po lewej stronie: piecyk żeliwny typu „koza’, drwa, miotła, a w głębi za nimi: drewniane kopyta szewskie, drewniany stołek i rynna-koryto, pokaźny drewniany model statku, krzesło. Przedmioty przy froncie, od lewej i od prawej strony, połączone zostały metalowym łańcuchem. Instalację rozświetlają żarówki, znak nowoczesności, odnotowany w sztuce na początku XX wieku.

ministerstwo-belka