Libera, Zbigniew

Ur. 1959, Pabianice; mieszka w Warszawie.

Autor instalacji, video, obiektów i fotografii. Studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, artysta przerwał po roku i związał się ze środowiskiem łódzkiej grupy artystów „Strych”, gdzie odbyła się pierwsza wystawa jego prac. Libera współpracował również z ruchem artystycznym „Kultura Zrzuty” oraz pismem „Tango”. W czasie stanu wojennego, wskutek współpracy z „Solidarnością” został aresztowany, co miało wpływ na jego późniejszą postawę krytyczną w kontekście społecznym, politycznym i artystycznym. Od początku l. 80. XX w., artysta włączył się problematyką swoich prac we współczesny dyskurs krytyczny, poddając niejako analizie przyjęte konwencje, kulturę masową, tradycyjne modele wychowania, kulturowe postrzeganie cielesności, fetyszyzację pieniądza, manipulację medialną. Wśród najważniejszych prac artysty  wymienić należy: Obrzędy intymne (1984), Jak tresuje się dziewczynki (1987), Urządzenia korekcyjne (1989),  Lego. Obóz koncentracyjny (1996), Mistrzowie (2003), Pozytywy (2002–2003), Co robi łączniczka? (2005).
[Opr. J.M.]