Truszkowski, Jerzy

Pseud. Max Hexer; ur. 1961, Warszawa; mieszka w Warszawie.

Malarz, performer, autor tekstów teoretycznych i krytycznych, tworzy obrazy, fotografie oraz instalacje. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 1986). Słuchacz wykładów i uczestnik ćwiczeń z logiki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1983 związany był z programem Galerii Labirynt BWA w Lublinie oraz współtworzył z J. Kryszkowskim, Z. Trzeciakowskim, Z. Liberą, W. Adamiakiem, grupą Łódź Kaliska i in. ruch Kultura Zrzuty w prywatnej alternatywnej galerii Strych w Łodzi (1983-1986) i na prywatnych spotkaniach artystów w Teofilowie (1983, 1985). W performance i malarstwie odwoływał się do prymarnych znaków kulturowych, filozoficznych i  religijnych (krzyż łaciński, grecki, transformacje gwiazdy pięcioramiennej, krew, portret filozoficzny, autoportret) traktując je podmiotowo i jako symbol żywy, wskazując ich stałość sensotwórczą w zmiennych kontekstach społeczno-politycznych. Autor licznych cykli obrazów, m.in. Nihilizm Intelektu (1982-1984), Somnambuliczny System Symboliczny (1985), Pikto-filozofowie (1985-1986), Vitcatius in Russia (1988-1989), Mandala źrenicy oka (1989) Nieśmiertelny Sztandar (1990), Step, śnieg, krew (1991-1994), September 11 (2001). W 2000 wskutek inspiracji A. Mikszty powstał, kontynuowany do dziś, cykl Unus Dolor- Odin [Ru]bol – Une Douleur – Jedna Dola – 11[Ywin] [T]errors – Max Stirner 1000 Euro cykl wielkoformatowych obrazów nawiązujących do banknotów dolarowych, rubli, funtów, euro, złotych i in., W l. 1982-1989 działał z grupą NAO Sternenhoch, w której skład wchodzili m.in. J. Rasiński, J. Rydecki, Z. Libera i B. Konopka. W 2010 historyczne obrazy grupy pokazane zostały na wystawie Pokolenie ‘80 w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 1984 współpracował z KwieKulik. W l. 1998-1999 był kuratorem trzech wystaw podsumowujących ich dorobek artystyczny. Autor publikacji: Sztuka krytyczna w Polsce. Część I: Kwiek, Kulik, KwieKulik 1967-1998, Poznań 1999; Poezja instytucji pozainstytucjonalnych, Poznań 1999; Histeria filozofii Poznań 2000; Andrzej Partum 1938-2002, Warszawa 2002; Artyści radykalni, Bielsko-Biała, 2004; Good-bye Berlin, Łódź 2005, Post Partum Post Mortem. Artyści awangardowi w społeczeństwie socjalistycznym, Bielsko-Biała 2012. Od 2010 koncertuje z grupą wizualnodźwiękową Bromberg. Obrazy, fotografie oraz instalacje artysty obecne w kolekcjach m.in.: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Caricyno w Moskwie, Muzeum Sztuki w Samarze, Państwowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Galerii Labirynt w Lublinie, Galeria Bielska w Bielsku-Białej, WRO Art Center we Wrocławiu, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Lublinie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Katowicach – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Szczecinie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
[opr.: J.M.]