Wojnecki, Stefan

Ur. 1929, Poznań; mieszka w Poznaniu.

Fotografik i teoretyk fotografii. W 1952 ukończył studia z zakresu fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie UAM), od 1978 profesor wykładowca Akademii Sztuk Pięknych (dawniej PWSSP) w Poznaniu; tamże w l. 1987-1993 był dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, był także inicjatorem i kierował  Zaocznym Studium Fotografii (w ASP w Poznaniu). W l. 1967-1976 pełnił funkcję prezesa Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego był członkiem od 1952; a od 1971 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i wieloletnim członkiem Rady Artystycznej ZPAF. Od 1998 pełni funkcję prezesa Naukowego Towarzystwa Fotografii, utworzonego z własnej inicjatywy. Uzyskał tytuł Artiste FIAP. W 1970 wykonał w Poznaniu pierwszy pokaz holografii. W roku 2007 ukazała się książka jego autorstwa  Fotografia – gwiazda podwójna kultury.