Mirosław Bałka – 189 x 214 x 17 / Szaar Ha-Rahamim

Mirosław Bałka – 189 x 214 x 17 / Szaar Ha-Rahamim

rok powstania: 2017

wymiary: 189 cm x 214 cm x 17 cm

materiał/technika: obiekt, stal

Kolekcja Galerii Labirynt


Praca Bałki nawiązuje do Złotej Bramy – jednej z ośmiu bram Starego Miasta Jerozolimy. To wielokulturowe miasto jest miejscem ścierania się skłóconych religii (islam, chrześcijaństwo, judaizm) i narodów (Izrael, Palestyna), punktem spotkania Wschodu i Zachodu. Czerpiąc z historii Jerozolimy, artysta tworzy pracę wielowarstwową, poruszającą temat otwarcia na spotkanie z tym, co niedostępne dla ludzkiego poznania. Dla chrześcijan Złota Brama to miejsce wjazdu Chrystusa do miasta przed męką, celebrowanego podczas Niedzieli Palmowej oraz miejsce spotkania rodziców Maryi: Joachima i Anny. Tradycja żydowska głosi, że to właśnie przez Złotą Bramę do miasta wjedzie Mesjasz.

Uwikłana w historyczne waśnie brama w języku hebrajskim nazywana jest Shaar Ha-Rahamim (Brama Miłosierdzia), po arabsku jej nazwa to Bab al-Dhahabi (Brama Żalu). Znajdująca się w kolekcji Galerii Labirynt praca o żydowskiej nazwie to prawe skrzydło bramy pochodzącej z rodzinnego domu i pracowni Bałki. Lewa część znajduje się w kolekcji białostockiej Galerii Arsenał i nosi nazwę pochodzącą z języka arabskiego. Umieszczone w galeriach oddalonych od siebie o ponad 300 km przęsła zapewne nigdy się nie spotkają – podobnie jak skłócone narody prawdopodobnie nigdy nie osiągną porozumienia. Skrzydła bramy stanowiące nierozerwalną całość nie mogą funkcjonować samodzielnie. Tym samym symbolizują niemożność istnienia arabskiej części Jerozolimy bez żydowskiej i odwrotnie.

Praca Bałki powstała w 2017 roku na wystawę „Uwaga! Granica”, która była prezentowana jednocześnie w Galerii Labirynt w Lublinie oraz Galerii Arsenał w Białymstoku.

[tekst: Krystian Kamiński]

📖 Tekst łatwy

🇬🇧 Tekst w języku angielskim

🇺🇦 Tekst w języku ukraińskim

Kontakt w sprawie kolekcji

Jolanta Męderowicz

mederowicz@labirynt.com +48 81 466 59 20 wewn. 29

audiodeskrypcja pracy:

[tekst: Krystian Kamiński; nagranie i mastering: Jan Tuźnik]

tyflografika:

[wykonanie: Ksenia Kasperska]

opis w PJM:


[tłumaczenie: Justyna Kieruzalska]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.