wróć
Podziel się:

Nabór na stanowisko: specjalista / specjalistka ds. finansowo-księgowych i spraw pracowniczych

25-4-2022 - 09-5-2022

Szczegóły ogłoszenia

Nabór na stanowisko : specjalista / specjalistka ds. finansowo-księgowych i spraw pracowniczych w Dziale Księgowości Galerii Labirynt

Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności:

 1. Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokonywania operacji kasowych i transportu gotówki
 2. Sprawdzanie dowodów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym
 3. Terminowe dokonywanie przelewów finansowych
 4. Wystawianie rachunków dla kontrahentów
 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Galerii Labirynt
 6. Prowadzenie spraw bankowych
 7. Prowadzenie ewidencji operacji finansowych w systemie F-K Symfonia
 8. Sporządzanie raportów kasowych za dany dzień i przekazywanie oryginału wraz z dowodami kasowymi głównemu księgowemu
 9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem z ZUS (System Płatnik)
 10. Prowadzenie spraw kadrowych Galerii Labirynt:
  − prowadzenie akt osobowych
  − przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  − sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie spraw personalnych
  − obsługa programu e-nova
 11. Wykonywanie innych poleceń głównego księgowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie, bankowość
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( MS Excel, MS Word)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • wymiar zatrudnienia: pełny etat
 • miejsce pracy: siedziba Galerii Labirynt ul. Popiełuszki 5, Lublin
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach

 

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@labirynt.com w terminie do 9.05.2022 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: REKRUTACJA NA STANOWISKO SPECJALISTA/KA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Prosimy załączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galerię Labirynt dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Galeria Labirynt, ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie p. Marcina Husa (iodo@labirynt.com). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko Specjalista/ka ds. finansowo-księgowych i spraw pracowniczych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, również do państw trzecich. Administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Wam prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych do innego administratora danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Formularz kontaktowy


  Opcjonalnie