Otwarty Labirynt

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw prezentowanych w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych.
Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat.
Udział w zajęciach jest bezpłatny,
Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały.
Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 23, edu@labirynt.com.
Czas trwania: ok. 60 minut

Informacje o dostępności Galerii Labirynt dla osób z niepełnosprawnościami
przejdź do wydarzeń