otwarty labirynt

Otwarty Labirynt

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Zajęcia oparte będą na zwiedzaniu aktualnej wystawy prezentowanej w Galerii Labirynt. Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Do 12. lipca zapraszamy na wystawę Brzuchomówca i milczące obrazy prezentującą dzieła sztuki możliwe do poznawania za pomocą wielu zmysłów, w tym także dotyku. Wystawa jest dostępna do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla osób słabowidzących i niewidomych. W drugiej połowie lipca zapraszamy na warsztaty towarzyszące wystawie rezydentów programu Gaude Polonia.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com / bezpłatne. Czas trwania: ok. 60 minut
______________________________
Warsztaty są realizowane w ramach programu Lato w mieście 2019