20-5-2022 - 20-5-2022

Galeria Labirynt

O wydarzeniu

Jak pracować i funkcjonować w stale zmieniających się i często kryzysowych warunkach? Jak walczyć z wypaleniem zawodowym i aktywistycznym? Jakie rozwiązania zostaną z nami na stałe? Zapraszamy do wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań i dobrych praktyk.


Kiedy: 20.05.2022 (piątek), godz. 18.00
Gdzie: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Prowadzenie: Iwona Kurz i Zuza Karcz
Organizator: Teatr Powszechny w Warszawie
Streaming: na platformie VOD Teatru Powszechnego (link do kanału)
Wstęp: wolny


Samopomoc w różnych formach pojawia się w polskim społeczeństwie od lat – jej korzenie sięgają jeszcze wieku XIX. Samoorganizowanie się wbrew państwu lub obok niego znamy z doświadczeń rodzin z okresu PRL, ale też własnych, z ostatnich lat, niezależnie od wieku czy regionu.

Pandemia czy pomoc uciekającym przed wojną uchodźczyniom i uchodźcom pokazuje Polskę jako kraj zdolny do samoorganizacji na dużą skalę. To nieformalna, sieciowa forma działania wobec kryzysów, na które system państwowy nie umie lub nie chce znaleźć odpowiedzi, przerzucając odpowiedzialność na barki jednostek. Dlaczego włączamy się w taki układ relacji społecznych i pozostajemy w nim? Czy może on być zaczątkiem innej organizacji życia społecznego i państwowego? Jak możemy się wzajemnie wzmacniać w trosce o innych – ale też samych siebie? I wreszcie: czy możemy wzmacniać się i być wzmacniane(-ni) lepiej, inaczej?

Stwórzmy mapę doświadczeń i wniosków z ostatniego czasu. Gdzie i jak działamy? Dlaczego to robimy? Czy możliwe jest przekształcenie takich zrywów w trwałą formę funkcjonowania społecznego, ich uspołecznienie – a nie prywatyzacja? Jak dajemy sobie radę?

Do wymiany doświadczeń i współtworzenia zapraszamy działające i działających, obserwatorki i obserwatorów, jak i tych, którzy i które chcą zrozumieć, czy istnieje druga, bardziej empatyczna i z pewnością bardziej długodystansowa strategia działania samopomocowego.

W trakcie wydarzenia odbędą się trzy 30-minutowe sesje „burzy mózgów” – poświęcone trzem różnym zagadnieniom.

  • Instytucja i kryzys. Jak instytucje funkcjonują pomimo kolejnych kryzysów i jakie rozwiązania przyjmują, organizując swoją pracę w nowych warunkach. Jakie nowe funkcje zaczynają pełnić i jak rozszerzają swoje działania?
  • Samopomoc i wypalenie. Jak pracować i funkcjonować w stale zmieniających się i często kryzysowych warunkach? Jak walczyć z wypaleniem zawodowym i aktywistycznym?
  • Jakie rozwiązania zostaną z nami na stałe? Jakie są źródła solidarności i troski, czy wypracowane wobec kryzysów rozwiązania zostaną z nami na stałe? Jak powinniśmy włączać je do naszych statutowych działań?

Każda z tych kwestii zostanie zreferowana, a następnie uczestnicy i uczestniczki wydarzenia oraz widzowie/widzki online będą przez 30 minut wymieniać się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań.

Cennik

bezpłatne

Język

polski

Kuratorzy

Audiodeskrypcja

Artyści/artystki

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup