13-12-2022 - 29-1-2023

Galeria Labirynt

O wydarzeniu

Poszukujemy specjalisty/specjalistki na stanowisko:

Główna/y księgowa/y

Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności:

 • prowadzenie rachunkowości instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie projektu planów finansowych instytucji;
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu;
 • planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi instytucji;
 • dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;
 • pełny nadzór nad rzetelnością, zgodnością z prawem i celowością realizacji planu finansowego instytucji;
 • weryfikacja od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez instytucję;
 • kontrola i wstępna akceptacja kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • nadzorowanie obiegu dokumentów księgowych w instytucji;
 • opracowywanie wymaganych przepisami sprawozdań, bilansów i innych zestawień poddanych obowiązkowemu badaniu;
 • monitorowanie naliczeń i wypłat wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności;
 • nadzorowanie terminowego naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON, PPK i innych;
 • prowadzenie sprawozdawczości i rozliczenie z GUS,US i ZUS;
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
 • przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji;
 • monitorowanie prowadzenia spraw dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy oraz prowadzeniem spraw dotyczących umów cywilnoprawnych;
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki;
 • kierowanie i organizowanie pracy Zespołu finansowo-księgowego.

 

Wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość prawa, w zakresie: Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
  a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktyka w księgowości,
  b) średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnią praktyka w księgowości,
  c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach i podatkach;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego Zespołu;
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 • umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
 • dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących oraz pod presją czasu;
 • umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, programów księgowych oraz kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość programu Symfonia Finanse i Księgowość, programu Płatnik oraz Enova);
 • komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i terminowość.

 

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
 • pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury z wieloletnią historią;
 • wynagrodzenie 6 000 zł brutto;
 • dodatek stażowy, premie/ nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
 • miejsce pracy: siedziba Galerii Labirynt ul. Popiełuszki 5, Lublin;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w nowatorskich projektach w branży kulturalnej;
 • Realny wpływ na kształtowanie procesów finansowych instytucji;
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach;

 

Zasady rekrutacji:

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@labirynt.com w terminie do 29.01.2023 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: REKRUTACJA NA STANOWISKO GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y

Prosimy załączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galerię Labirynt dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Galeria Labirynt, ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się drogą mailową pod adresem  iodo@labirynt.com. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko Specjalista/ka ds. finansowo-księgowych i spraw pracowniczych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, również do państw trzecich. Administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Wam prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych do innego administratora danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Cennik

Język

Kuratorzy

Audiodeskrypcja

Artyści/artystki

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup